Aanmelding

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek door een email te sturen naar info@psychologenpraktijkdings.nl. Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact met u opgenomen. U kunt ook bellen naar 06-23622044.

In dit telefoongesprek zal ik kort ingaan op de reden van aanmelding en of U in de  praktijk op de juiste plaats bent. Tevens worden mogelijkheden tot (meestal gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar bekeken. In de praktijk kunt u terecht voor kortdurende behandeling of coaching. Mocht een specialistische behandeling beter passen, dan wordt dit samen met U besproken.

U kunt terecht voor uiteenlopende klachten en problemen, zoals angstklachten, milde depressie, burnout, ingrijpende en traumatische gebeurtenissen, spanningsklachten, slaapproblemen, laag zelfbeeld, werk-en studieproblemen, en relatieproblemen.

Daarnaast kunt u terecht voor hypnose. Bijvoorbeeld om te stoppen met roken, slaapproblemen en pijnbestrijding. Vaak is een sessie van 90 minuten voldoende hiervoor.

Maar U kunt ook denken aan een kortdurend coaching, als U bijvoorbeeld een conflict op het werk hebt, of U voelt zich zit klem zitten in een situatie. Misschien bent U gebaat met enkele gesprekken, zodat U weer verder kunt.

Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op uw klachten, hulpvraag en wordt relevante achtergrondinformatie in kaart gebracht. Het kan zijn dat aanvullende informatie verkregen worden door middel van vragenlijsten.

Graag naar het intakegesprek meenemen: identiteitsbewijs en verzekeringspasje.